MODEL 4407  

โพเดียมไม้

ทำจากไม้
ไม้หนา 15 มิลลิเมตร
ขนาดโครง
45 x 55 x 80 เซนติเมตร
ความสูงฝั่งคนยืน
98 เซนติเมตร
ความสูงด้านหน้า
119 เซนติเมตร
ฐานด้านบน
71 x 50 x 22 เซนติเมตร
ฐานด้านล่าง
60 x 50 x 15 เซนติเมตร
ที่วางของด้านบน
11 เซนติเมตร

กลับสู่หน้าหลัก