MODEL 221  
เสากั้นทางเดิน แบบสายดึงกลับได้

ชนิดทำด้วย สแตนเลส
เงางาม สวย
เสาทำด้วย
ท่อกลมสแตนเลสขนาด 2 นิ้วครึ่ง
ฐานกลม
เส้นผ่านศูนย์กลาง 34 เซนติเมตร
ความสูงรวมฐาน
สูง 93 เซนติเมตร
ฐานยกขอบ
สูง 2.5 เซนติเมตร
สาย
ยาว 2 เมตร สามารถดึงกลับได้
สายมีให้เลือก 2 สี
สีแดง สีฟ้า

กลับสู่หน้าหลัก